کتاب داروین که به دست ادموند اکونور نگاشته و توسط م. ت. صابری ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و پنجاه و هشت به انتشار رسیده و در نشر مازیار چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد سی و چهار صفحه است.چارلز داروین در سال هزار هشتصد و نه داخل انگلیس به دنیا آمده است و در سال هزار و هشتصد و هشتاد و دو در همانجا از دنیا رفت . حاصل هفتاد و سه سال زندگی پر بار او انقلابی عظیم نه تنها در دانش تکامل بلکه در کلیۀ بینشهای بشری است. کتاب داروین نخستین جلد از مجموعه نوستالژیک تاریخ برای نوجوانان است. در این اثر به زبان ساده و روان و به طور مصور به زندگی روش کار و کوشش های داروین و در آخر انقلاب بزرگی که در علم تکامل و زیست شناسی بوجود آورد و هم اکنون واکنش های بعد از آن پرداخته شده است. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب داروین تماس بگیرید.

داروین

دانلود کتاب داروین