کتاب سر کرده ی قزاقها نوشته هارولد لمب می باشد و توسط خسرو همایون پور ترجمه گشته است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هفتاد و چهار به چاپ رسیده و در انتشارات علمی و فرهنگی چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد صد و هشتاد و هشت صفحه است.کتاب سرکرده قزاقها به سرنوشت و زندگانی یکی از قزاقان به اسم ستنکا رازین در قرن هفدهم پرداخته است. این قزاق دستهای راه زن به وجود آورده و به کشتار و غارت پولداران و ثروتمندان دست زد و بر حاجی طرخان و تساریتسین که ستالینگراد کنونی می باشد تسلط پیدا کرد . در امتداد رودخانه ولگا یک جمهوری قزاق پایه گذاری کرد و یک دفعه مسکو را تهدید به گرفتن نمود. او را اسیر کردند و آن اندازه شکنجه دادند تا از بین رفت و کشته شد .اما خاطره های او پیش بیچارگان و بینوایان همانند افسانه رابین هود و وعده انتقام از مالک ها و دولتیان گرامی ماند. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب سر کرده ی قزاقها تماس بگیرید.

سر کرده ی قزاقها

دانلود کتاب سر کرده ی قزاقها