کتاب خداوند الموت که به دست پل آمیر نگاشته و توسط ذبیح الله منصوری ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد و شش به انتشار رسیده و در نشر جاویدان چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد ششصد و هفتاد و یک صفحه است. موضوع اثر نهضت حسن صباح می باشد. حسن صباح پایه گذار فرقه زيرزميني اسماعيليه است.نگارنده در اين اثر تلاش کرده است تا زندگي حسن صباح را مورد تحقیق قرار دهد و در كنار آن با بازنگری تاريخ سلجوقیان و وزیران ايرانيشان همانند خواجه نظام‌الملك و چهره آن روزهاي ايران زمين را در بغل فرقه سري اسماعيليان نمایان نشان سازد. این اثر به دست مترجم معروف ایرانی ذبیح الله منصوری به زبان فارسی ترجمه شده است.ذبیح الله منصوری در مقدمه اثر نگاشته برداشتی که در این اثر از نهضت حسن صباح شده و غیر از آن بوده که تا اکنون در اثر دیگر راجع به فرقه اسماعیلیه نگاشته اند و از آن چیزی که نگارنده این اثر گفته اینگونه استنباط شده که نهضت حسن صباح تنها یک نهضت مذهبی نبوده است. برای خرید کتاب خداوند الموت به لینک موجود مراجعه نمایید.

خداوند الموت

دانلود کتاب خداوند الموت