کتاب تاریخ اروپا ۱۸۱۵ به بعد نوشته هنری ویلسون لیتل فیلد می باشد و توسط فریده قرچه داغی ترجمه گشته است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد و هشت به چاپ رسیده و در انتشارات علمی و فرهنگی چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد چهارصد و یک صفحه است. این اثر خلاصه ای از تاریخ اروپا از سال هزار و هشتصد و پانزده تا هزار و نهصد و شصت و یک میلادی بوده و ماخذ سودمندی است که دانشجویان قادر هستند پشت سر هم و مکررا به آن مراجعه کنند و با خواندن آن اتفاقات مهم و اساسی تاریخ را با هم دیگر در ارتباط سازند و در اندیشه و فکر خویش زمینه ای ساخته که زیربنای محکمی واسه ی خواندن آتی آنها باشد. البته این اثر را داعیه آن نمی باشد که مسیر فراگرفتن تاریخ را کوتاه سازد و یا جایگزین مطالب و یا آثار مفصل تاریخ که تنها با مطالعه کردن آنها می شود تاریخدان شد . برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب تاریخ اروپا ۱۸۱۵ به بعد تماس بگیرید.

تاریخ اروپا ۱۸۱۵ به بعد

دانلود کتاب تاریخ اروپا ۱۸۱۵ به بعد