کتاب ماجراهای شگفت انگیز تاریخ که به دست پیر بلمار و ژان فرانسوا نامیا نگاشته و توسط هوشنگ لاهوتی ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هفتاد به انتشار رسیده و در نشر اطلاعات چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد چهارصد و بیست و دو صفحه است. همانگونه که از عنوان اثر داستانهای شگفت انگیز تاریخ بر آمده با محتوای آن نمونه ی جمع شده و دست چینی بوده که از اتفاقات جنایت باری که از نطر و دید گوناگون سیاسی و تاریخی و حقوقی و اجتماعی مورد تحقیق قرار گرفته و بازنگری و پژوهش و ارزیابی شده است. این اتفاقات بعضاً اساسی و از آوازه برخوردار هستند که غالب مطالعه کننده ها اگر جزئیات آن را هم ندانند حداقل با نامهای قهرمانان آن آشنایی دارند. در کل و به هرحال در زمینه نکته های مبهم و تاریک و سوالات پیچیده ای که برای چه اینگونه شد و می بایستی که چنان می شد وجوه مشترکی وجود داشته که احتمالا انگیزه نگارنده های کتاب بوده است. برای خرید کتاب ماجراهای شگفت انگیز تاریخ به لینک موجود مراجعه نمایید.

ماجراهای شگفت انگیز تاریخ

دانلود کتاب ماجراهای شگفت انگیز تاریخ