کتاب فرهنگ اساطیر آشور و بابل نوشته ف. ژیران و ک. لاکوئه و ل. دلاپورت می باشد و توسط ابوالقاسم اسماعیلی پور ترجمه گشته است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هفتاد و پنج به چاپ رسیده و در انتشارات فکر روز چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد دویست و یازده صفحه است.خواندن تاریخ و فرهنگ آشور و بابل کلیدی واسه دست پیدا کردن به تاریخ جهان باستان می باشد. اسطوره ها و اعتقادات بین‌النهرین برگستره‌ ی بزرگی از تمدن بشری اثر نهاده و در صورت پذیری اعتقادات اسطوره‌ای و جهان ‌شناختی اقوام خیلی اثرگذار بوده ‌است. اثر مقابل که به قلم چندین نویسنده نوشته شده است از مجموعه‌ اساطیر جهان نشر لاروس متون ارتباط داشته را انتخاب کره و معرفی کرده است. بعد از دیباچه ای از رابرت گریوز در باب اساطیر قبل از تاریخ و اساطیر آشور و بابل و اساطیر فنیقی سخن گفته شده است.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب فرهنگ اساطیر آشور و بابل تماس بگیرید.

فرهنگ اساطیر آشور و بابل

دانلود کتاب فرهنگ اساطیر آشور و بابل