دانلود کتاب تاریخ ایرانیان و عربها در زمان ساسانیان اثر تئودور نولدکه ترجمه عباس زریاب خویی

 

کتاب تاریخ ایرانیان و عربها در زمان ساسانیان که به دست تئودور نولدکه نگاشته و توسط عباس زریاب خوئی ترجمه شده است.

اثر فوق در سال هزار و سیصد و پنجاه و هشت به انتشار رسیده و در نشر انجمن آثار ملی چاپ گشته است.

این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد هفتصد و پنجاه و دو صفحه است.

این کتاب با تالیف تئودور نولدکه یکی از خاورشناسِان مشهور و معروف آلمانی در سال هزار و هشتصد و هفتاد و نه چاپ شده و از جمله آثاریست که بسیار اساسی و با اهمیت است که درمورد تاریخ ساسانیان نگاشته شده است.

از دوران انتشار این اثر تا حال حاضر مهمترین نوشته تحقیق درمورد ساسانیان این کتاب است.

در این خصوص تنها اثر ایران در زمان ساسانیان تالیف آرتور کریستین سن خواهد توانست با آن مقابله نماید و بی آنکه قادر باشد مطالعه کننده های اهل بررسی را از مراجعه به آن بی نیاز کند.

برای خرید کتاب تاریخ ایرانیان و عربها در زمان ساسانیان به لینک موجود مراجعه نمایید.

 

تاریخ ایرانیان و عربها در زمان ساسانیان

 

دانلود کتاب تاریخ ایرانیان و عربها در زمان ساسانیان