کتاب معمای ابوالهول بزرگ که به دست ژرژ باربارن نگاشته و توسط شهلا المعی ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد و پنج به انتشار رسیده و در نشر المعی چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد صد و نود و شش صفحه است. در اثر معمای ابوالهول بزرگ اطلاعات بسیار مختلفی درمورد مجسمه‌ ابوالهول و سازه بزرگ قرار داشته در مصر در دست مخاطبان قرار گرفته است. نگارنده تلاش می کند تا رمز و راز بیرونی و درونی این نوشته را شناسایی و تحلیل کند. او اضافه بر مقایسه‌ی ابوالهول یونانی شكل دوجنسی بالدار با ابوالهول مصری پایه ی مذكر حیات به اسطوره‌ی بشری و اسرار زندگی و سرگذشت حضرت مسیح اشاره کرده و اعتقاد دارد كه هندسه‌ی این بنا ارتباط به مسیحیت دارد و راز اساسی هرم بزرگ در محور عمودی هرم با تقاطع دو صفحه‌ی عمودی و مركزی است. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب معمای ابوالهول بزرگ تماس بگیرید.

معمای ابوالهول بزرگ

دانلود کتاب معمای ابوالهول بزرگ