کتاب اهرام مصر نوشته تیم مک نیس می باشد و توسط رشاد مردوخی ترجمه گشته است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد و هفت به چاپ رسیده و در انتشارات ماهی چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد صد و پنج صفحه است. آدمهای تمامی دنیا قرن ها از وجود بناهای بزرگ سنگی اهرام مصر در شگفت بودند که هزاران سال پیش ساخته شده بود. بعضی از آن ها واسه ی قبرهای پادشاهان مهم تشکیل شده بودند و بعضی دیگر هم معبدهایی بودند واسه ی برگزار کردن مراسم ها و از جمله مراسم قربانی نمودن انسان. عظیم ترین نمونه های این اهرامهای باستانی در فلات جیزه در حاشیه ی صحرای غربی مصر واقع بوده اند و سه هرم بزرگ با ده ها متر ارتفاع. هرم های جیزه زیادتر از چهار هزار سال پیش ساخته شده اند .اما همچنان همه ی جهان را به وحشت و شگفتی می اندازند. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب اهرام مصر تماس بگیرید.

اهرام مصر

دانلود کتاب اهرام مصر