کتاب علم در مصر باستان که به دست جرالدین وودز نگاشته و توسط حسن سالاری ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و نود به انتشار رسیده و در نشر محراب قلم چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد پنجاه و هفت صفحه است.مصریان باستان تنها با ساده‌ترین ابزارات قادر هستند اهرام بزرگی را ساخته كه هم اکنون هم این اهرام آدمها را به تفکر دا داشته اند . آنها روشی واسه ی شمارش و اندازه‌گیری پدید آوردند و حتی قادر بودند گذشتن زمان را دیده و هم اکنون واسه ی بیماری‌ها و آسیب‌های مختلف درمان‌هایی پی‌ریزی نمودند و طبیبان مصری و كالبدشناسی و داروشناسی و جراحی را به فرهنگ‌های دیگر رساندند. این موردها از جمله دستاوردهای علمی مصریان باستان بوده اند كه موضوع این مجلد از مجموعه تاریخ علم برای نوجوانان را صورت می‌دهد. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب علم در مصر باستان تماس بگیرید.

علم در مصر باستان

دانلود کتاب علم در مصر باستان