کتاب اس اس گارد آهنین هیتلر نوشته گروه ویراستاران تایم لایف می باشد و توسط رضا جولایی ترجمه گشته است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد و نه به چاپ رسیده و در انتشارات جویا چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد دویست و سی صفحه است.زمانی که حزب نازی به نیرو و قدرت بسیار نزدیک می‌ گشت هیتلر که واسه ی خویش نقشی الهی در سازمان‌ بخشیدن سرگذشت ملت آلمان قائل بود حس کرد که به نیرویی بسیار وفادار و با اطمینان احتیاج دارد تا نقش بازوی آهنین او را در سرکوب مخالفان ایفا نماید.به این سبب به هاینریش هیلمر که مرید با وفا و جاه‌طلب او بود دستور به وجود آوردن سازمانی داد که فراتر از قانون باشد.حتی قانونی که هیتلر واضع آن بود.هاینریش هیملر مردی منضبط و تودار و بسیار آرام بود که در شرایط دیگر قادر بود به معلم مدرسه یا موسیقی‌ دانی معمولی تبدیل گردد. برای خرید کتاب اس اس گارد آهنین هیتلر به لینک موجود مراجعه نمایید.

اس اس گارد آهنین هیتلر

دانلود کتاب اس اس گارد آهنین هیتلر