کتاب ایران باستان به روایت موزه بریتانیا نوشته جان کورتیس می باشد و توسط آذر بصیر ترجمه گشته است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد و پنج به چاپ رسیده و در انتشارات امیرکبیر چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد دویست و بیست و پنج صفحه است. در این اثر به جنبه‌های مختلف جغرافیایی و تاریخی و تمدنی و تاریخ هنر ایران باستان پرداخته شده است.موزه بريتانيا از مهم تترین و اساسی ترن موزه‌هاي موجود در جهان است كه خیلی از يافته‌های باستان‌شناسي از تمدن‌هاي چهارگوشه دنیا را در خویش جاي داده است. از جمله قسمتهای خیلی پربار اين موزه قسمت ايران باستان است كه يادگارهاي زیادی از دورترين وقتهای تاريخ كشور ايران را در خویش جای داده است. اثرهای باستاني ايراني موجود داخل اين موزه از يافته‌هاي باستاني پیدا شده از عيلامي‌ها و مادها و پارس‌ها تا زمان اشكانيان و ساسانيان و عاقبت ايران بعد از اسلام را در بر گرفته است. برای خرید کتاب ایران باستان به روایت موزه بریتانیا به لینک موجود مراجعه نمایید.

ایران باستان به روایت موزه بریتانیا

دانلود کتاب ایران باستان به روایت موزه بریتانیا