کتاب زنان بر صلیب شکسته نوشته کیت هیست می باشد و توسط رمضان علی روح الهی ترجمه گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد سیصد و چهل صفحه است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد و دو به چاپ رسیده و در انتشارات قصیده سرا و روشنگران و مطالعات زنان چاپ گشته است.نگارنده ی این اثر تصویری از موقعیت زنها در آلمان هیتلری به دست آورده و اعتقادات هیتلر و نازی‌ها درمورد زنان و سیاست‌های گروهی و نژادیشان و دلایل و عاقبت حمایت زنان از ایشون را بازگو می کند . در قسمتهای نخست اثر سرنوشت خصوصی هیتلر و زابطه ی او با برخی از زنان پژوهش شده است. در مقدمه اثر آمده که هیتلر در غالب زندگی خویش به ارادت و حمایت کردن زنان متكی بود .با این حال آنها را به حاشیه زندگی سیاسی می‌راند و اکثرا در خلوت به ایشان بی اعتنا بود. اعتقادات تنگ و تاریك او درمورد نقش زنان و سرگذشت میلیون‌ها زنی را رقم زد كه در مسیر و راه دوازده سال حكومت ویرانگر رایش سوم و بعد از آن از حامیان پر هیاهوی او بودند. برای خرید کتاب زنان بر صلیب شکسته به لینک موجود مراجعه نمایید.

زنان بر صلیب شکسته

دانلود کتاب زنان بر صلیب شکسته