کتاب یورش به سوی قدرت نوشته گروه ویراستاران تایم و لایف می باشد و توسط رضا جولایی ترجمه گشته است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد و هفت به چاپ رسیده و در انتشارات جویا چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد دویست و چهل و چهار صفحه است.آدولف هیتلر بعد از آزاد شدن از زندان در سال هزار و نهصد و بیست و چهار میلادی به منسجم نمودن تشكیلات حزب نازی واسه ی شركت کردن در انتخابات پرداخت. او بعد از ناكامی در كودتا به این فکر اغتاد که تا از مسیر قانونی و به وسیله آراء مردم دولت جمهوری را از بین ببرد و خویش نیرو و قدرت مطلق آلمان گردد. تحقیر نمودن مردم آلمان بعد از جنگ جهانی اول داخل اروپا و سخنرانی‌های کم نظیر هیتلر موجب گشت تا مردم به شعارهای افراطی او و حزبش در خصوص ناسیونالیسم و اعاده حیثیت آلمانی‌ها داخل اروپا جواب مثبت دهند. حزب نازی به قدرتمندترین حزب آلمان مبذل گشت . هیتلر و كمونیست‌ها و یهودی‌ها را اساسی ترین دشمنان خود می‌پنداشت. برای خرید کتاب یورش به سوی قدرت به لینک موجود مراجعه نمایید.

یورش به سوی قدرت

دانلود کتاب یورش به سوی قدرت