کتاب چشمان ابوالهول که به دست اریک فون دانیکن نگاشته و توسط جواد سید اشرف ترجمه شده است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد دویست و چهل و سه صفحه می باشد.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هفتاد و پنج به انتشار رسیده و در نشر آویژه چاپ گشته است. اریک فون دانیکن از چطور بودن اندیشه و تفکرات مردم مصر باستان در جهت ایجاد مجسمه های غیرطبیعی همانند ابوالهول سخن به میان می آورد. او اسرار صحرای گرم و سوزانده و شنزار مصر را هم اکنون مستندات تاریخی را جسستجو می کند و با توسل کردن به اساطیر و کتب عهد عتیق و نمایه های حال حاضر همانند مسافران فضایی تلاش در کشف اسرار مصر داشت. او از گورهای اهریمنی و مقدس و جسدهای مومیایی شده آپیس و فراعنه نمونه هایی ذکر می نماید که فقط با مطالعه ی مطالب پی به بزرگی و ژرف داستان خواهید برد.اریک فون دانیکن با تحمل سختیهای سفرهای بس طولانی به دنیای ناشناخته ای راه پیدا کرد که در تاریخ علوم و به ویژه باستان شناسی تحولی بوجود آورد. برای خرید کتاب چشمان ابوالهول به لینک موجود مراجعه نمایید.

چشمان ابوالهول

دانلود کتاب چشمان ابوالهول