کتاب خدایان آن سوی فضا نوشته اریک فون دانیکن می باشد و توسط مهرداد شاهین ترجمه گشته است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد و پنج به چاپ رسیده و در انتشارات نگارستان کتاب چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد سیصد و چهل و هفت صفحه است.اریک فون دانیکن نگارنده ی اثرهای نظریات فضانوردی باستانی بوده که در سال هزار و نهصد و شصت و نه به چاپ رسید. در این اثر دانیکن درباره ی قسمتی از شگفتی هایی که از نظر علمی در زمان او جواب قانع کننده ای نداشته و شرحیات جالب و جواب های قانع کننده ای با ذکر بسیار دقیق جزئیات می دهد.دانیکن به صورت صریح ابراز کرده که نگاشتن اینگونه متونی احتیاج به تهور و شهامت دارد. برای آنکه این فرضیات با آن چیزی که باستان شناسی تاکنون اظهار داشته سخت تضاد دارد. این از خصوصیات ارایه هر فرضیه نوینی است. هر حرکت تازه ای در عرصه هر رشته از علوم و این سختی ها را به دنبال دارد که پژوهنده و دانشمند در معرض لعنت های علمی عالمان است. برای خرید کتاب خدایان آن سوی فضا به لینک موجود مراجعه نمایید.

خدایان آن سوی فضا

دانلود کتاب خدایان آن سوی فضا