دانلود کتاب تاریخ هردوت ترجمه دکتر هادی هدایتی شش جلدی

کتاب تاریخ هرودت نوشته هرودوت می باشد و توسط هادی هدایتی ترجمه گشته است.اثر فوق در انتشارات دانشگاه تهران چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد دویست و هفده صفحه است.هرودوت بزرگ‌ترین تاریخ‌ شناس دنیای باستان می باشد که او را پدر تاریخ همچنان دانسته‌اند. هر اندازه در نوشتن جنگهای ایران و یونان از هم ‌زبانان یونانی خویش پشتیبانی می نماید و قمت اساسی از تاریخ باشکوه ایران باستان از نگاشته های او یا با کمک آن‌ها شناخته شده است. شناخت کنونی ما از ملت ‌های قدیمی دیگری مثل بابلی‌ها و مصری‌ها و فینیقی‌ها همچنان تا مقدار بسیاری از نوشته‌های او به دست آمده است. به نظر رسیده که او اولین فردی بوده که واژه‌ی هیستوری را به مفهوم تاریخ به کار برده است. هِرودوت اولین تاریخ‌ نگار یونانی‌ زبان بوده که نوشته هایش تا زمان ما باقی ‌مانده‌ است. برای خرید کتاب تاریخ هرودت به لینک موجود مراجعه نمایید.

تاریخ هرودت

دانلود کتاب تاریخ هرودت