کتاب اسرار ابوالهول که به دست اریک فون دانیکن نگاشته و توسط قدیر گلکاریان ترجمه شده است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد صد و شصت و هفت صفحه می باشد.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هفتاد و پنج به انتشار رسیده و در نشر علمی چاپ گشته است.در اثر فوق که اسرار ابوالهول نام دارد اریک فون دانیکن از چطور بودن تفکرات و اندیشه های مردم مصر باستان در سوی ایجاد مجسمه های غیرطبیعی همانند ابوالهول صحبت به میان می آورد. او اسرار صحرای گرم و بسیار گرم و سوزاننده و شنزار مصر را همراه مستندات تاریخی می شکافد و با توسل به اساطیر و کتب عهد عتیق و نمایه های در حال حاضر همانند مسافران فضایی کوشش در کشف اسرار مصر داشته است. او از گورهای مقدس و جسدهای مومیایی گشته آپیس و فراعنه نمونه هایی ذکر می نماید که فقط با مطالعه ی متون پی به بزرگی و ژرف داستان خواهید برد. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب اسرار ابوالهول تماس بگیرید.

اسرار ابوالهول

دانلود کتاب اسرار ابوالهول