کتاب ظهور و سقوط رایش سوم که به دست ویلیام شایرر نگاشته و توسط کاوه دهگان ترجمه شده است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد پانصد و چهل صفحه می باشد.اثر فوق در سال هزار و سیصد و شصت و سه به انتشار رسیده و در نشر پیک دانش چاپ گشته است. ظهور و سقوط رایش سوم اثری می باشد تاریخی نوشته ی روزنامه نگار و تاریخ شناس آمریکایی معروف ویلیام شایرر که اتفاقات سالهای هزار و نهصد و سی و سه تا هزار و نهصد و چهل و پنج اروپا و به ویژه حزب نازی و ارتش آلمان را گزارش می نماید. نگارنده ی اثر از نیمه دهه هزار و نهصد و بیست به عنوان روزنامه‌نگار داخل اروپا بود و در سالهای هزار و نهصد و سی و سه تا هزار و نهصد و چهل داخل آلمان نازی زندگی می نمود. او از نزدیک یکی از شاهدان اعتلای رژیم نازی و شروع جنگ جهانی دوم بود. شایرر پیش از آغاز جنگ و در زمان جنگ جهانی دوم خبرنگاری مجلاتی همانند شیکاگو تریبون را داخل اروپا بر دست داشت و در طول جنگ همچنان تهیه گزارشات رادیویی واسه ی سی بی اس را بر دست داشت. برای خرید کتاب ظهور و سقوط رایش سوم به لینک موجود مراجعه نمایید.

ظهور و سقوط رایش سوم

دانلود کتاب ظهور و سقوط رایش سوم