کتاب مرده خواران لنین گراد نوشته آناتول دارف می باشد و توسط ذبیح الله منصوری ترجمه گشته است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و شصت و دو به چاپ رسیده و در انتشارات علمی چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد صد و نه صفحه است.اثر مرده خوران لنین گراد خاطره های آناتول دارف يكي از افراد باز مانده ی محاصره ترسناک لنين گراد به دست قوای آلمان در خلال جنگ جهانی دوم و در فاصله سالهاي هطززار و نهصد و چهل تا هزار و نهصد و چهل و سه ميلادي است.لنین گراد شهر حماسه و مقاومت در زمستان سال های هزار و نهصد و چهل و یک و چهل و دو میلادی شهر ظلمات بود برای آنکه هیچ وقت نوری بر آن نتابید. حمله ی قوای آلمان به شهر های روسیه و محاصره تمام جانبه لنین گراد بسان محاصره اقتصادی از سمت امپریالیسم جهانخوار آمریکا و حملات وحشیانه حکومت بعثی عراق به شهر های این مرز و بوم و تاریخ مبارزات خلق های آزاد بر ضد استعمارگران جهان و نیروهای بزرگ را پی گرفته است.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید دانلود کتاب مرده خواران لنین گراد تماس بگیرید.

مرده خواران لنین گراد

دانلود کتاب مرده خواران لنین گراد