کتاب اساطیر یونان نوشته راجر لنسلین گرین می باشد و توسط عباس آقاجانی ترجمه گشته است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و نود و دو به چاپ رسیده و در انتشارات سروش چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد دویست و بیست و شش صفحه است.راجر لنسلین گرین افسانه‌هاي يوناني را به آن گونه ای كه يوناني‌ها در اندیشه دارند به روش زمان قهرمانها جمع آوری نموده اند و بغل هم گذاشته اند . ترتيب وقت و زمانی اتفاقات ارتباط داشته به خاندان بزرگ جاودانان در اين رویدادها سامان‌ مندتر و مورد قبولتر از اکثر داستانهای درهم ريخته مشهور گذشته است.در اين اثر هر داستان از دل قصه ديگر جوانه زده و رشد می نماید . اين اثر از اولین بامداد جهان و زماني كه ساتورهاي وحشي تلاش کردند بر نخستین شعله در آركاديا بوسه بزنند شروع می گردد و در فضاي جانداري از اقلیم زيباي يونان و حوزه‌ درياي اژه كه نگارنده آن را به خوبي شناخته به روايت افسانه‌هاي يونان خواهد پرداخت . اين اثر با ظهور جاودانان شروع می گردد. برای خرید کتاب اساطیر یونان به لینک موجود مراجعه نمایید.

اساطیر یونان

دانلود کتاب اساطیر یونان