کتاب سرکرده قزاقها که به دست هارولد لمب نگاشته و توسط خسرو همایون پور ترجمه شده است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد صد و هشتاد و هشت صفحه می باشد.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هفتاد و چهار به انتشار رسیده و در نشر علمی و فرهنگی چاپ گشته است. کتاب سرکرده قزاقها به سرنوشت و سرگذشت یکی از قزاقان به اسم ستنکا رازین در قرن هفدهم پرداخته است. این قزاق گروه های راهزن به وجود آورد و به کشتار و دزدی کردن از پولداران دست زد و بر حاجی طرخان و تساریتسین ستالینگراد کنونی تسلط پیدا نمود. در امتداد رودخانه ولگا یک جمهوری قزاق بنیان نهاد و یک دفعه مسکو را تهدید به گرفتن کرد. او را اسیر نمودند و به اندازه ای شکنجه دادند تا از دنیا رفت. اما خاطره های تو پیش بیچارگان و بینوایان همانند افسانه رابین هود و وعده انتقام از مالکان و دولتیان باقی ماند. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب سرکرده قزاقها تماس بگیرید.

سرکرده قزاقها

دانلود کتاب سرکرده قزاقها