کتاب ترکان در گذر تاریخ نوشته بهنام محمدپناه می باشد .اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد و هفت به چاپ رسیده و در انتشارات سبزان چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد صد و بیست و یک صفحه است.اصطلاح ترک در بزرگ ترین مفهوم خویش به اکثریت افراد سکنی داشته در کشورهای ترکیه و جمهوری آذربایجان و جمهوری های آسیای میانه با نامهای قزاقستان و ازبکستان و قرقیزستان و ترکمنستان و بعضی جمهوری های خود مختار روسیه و استان های شمال غربی ایران و استان سین کیانگ چینو اقلیت های موود داخل اروپای شرقی و شمال عراق و افغانستان و سوریه اطلاق می گردد. تمامی جمعیت ترک زبانان در حدود دویست میلیون نفر بوده که از شرق سیبری تا حوزه بالکان داخل اروپا گسترش پیدا کرده ولی با دقت به وجود تفاوت های فرهنگی و ریخت شناختی که به موجب گذر سالهای زیاد و همچنان بعد جغرافیایی بین این گروه ها به وجود آمده است و صحبت گفتن از ترکان به عنوان یک گروه قومی ویژه را مشکل نموده است. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب ترکان در گذر تاریخ تماس بگیرید.

ترکان در گذر تاریخ

دانلود کتاب ترکان در گذر تاریخ