کتاب تاریخ مسیحیت در آسیا که به دست ساموئل هیو مافت نگاشته شده است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد چهارصد و پنجاه و شش صفحه می باشد . روایت مسیحیت در غرب به دفعات تکرار شده می باشد ولی تاریخچه مسیحیت داخل شرق همچنان شناخته شده نیست. دانه یکی بوده خبر خوش عیسی مسیح واسه ی همه ی جهان که مسیحیان آن را انجیل نام داده اند . ولی به دست کارندگان گوناگون کاشته گشته و در زمینهای مختلف قرار گرفته با طعم بسیار متفاوتی رشد نموده و درو گران مختلفی آن را جمع آوری نموده اند. اکثر از یاد می روند که ایمان وقتی که به سمت غرب و به درون اروپا گسترش پیدا کرد و همزمان به سمت شرق به طرف آسیا همچنان به حرکت درآمد. تاریخ کلیسای غرب به سراغ پولس به فیلیپی و روم و عاقبت در امتداد اروپا پیش رفته تا به ایمان آوردن کنستانتین و بربرها رسد.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب تاریخ مسیحیت در آسیا تماس بگیرید.

تاریخ مسیحیت در آسیا

دانلود کتاب تاریخ مسیحیت در آسیا