کتاب طبقات سلاطین اسلام که به دست استانلی لین پول نگاشته و توسط عباس اقبال آشتیانی ترجمه شده است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد سیصد و هفتاد و شش صفحه می باشد.اثر فوق در سال هزار و سیصد و شصت و سه به انتشار رسیده و در نشر دنیای کتاب چاپ گشته است.اثر طبقات سلاطین اسلام از معروف ترین نوشته های اروپائیان در خصوص تاریخ ممالک اسلامی بوده و نویسنده آن استانلی لین پول از افراد بسیار سرشناس و مشهور مستشرقین فاضل انگلیسی می باشد که زیادتر از پنجاه جلد اثر و رساله در خصوص تاریخ و مسکوکات سلاطین اسلام نوشته است. اثر فوق با وجود صغر حجم و اختصار در عالم علم و ادب آوازه ای زیادی پیدا کرده است .آنگونه آنرا مستشرق استاد بارتولد به روسی و تاریخدان معروف ترک خلیل ادهم به ترکی هر یک با اصلاحات و اضافاتی ترجمه شده اند و اخیرا هم اکنون زنباور مستشرق آنرا پایه ی کار خود قرار داده و با مراجعه به منبع های دیگر اثر کبیر خویش یعنی نسب نامه ی راجع به تاریخ اسلام را از روی آن تالیف کرده است. برای خرید کتاب طبقات سلاطین اسلام به لینک موجود مراجعه نمایید.

طبقات سلاطین اسلام

دانلود کتاب طبقات سلاطین اسلام