کتاب طبقات سلاطین اسلام که به دست استانلی لین پول نگاشته و توسط عباس اقبال آشتیانی ترجمه شده است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد سیصد و هفتاد و شش صفحه می باشد.اثر فوق در سال هزار و سیصد و شصت و سه به انتشار رسیده و در نشر دنیای کتاب چاپ گشته است.اثر طبقات سلاطین اسلام از معروف ترین نوشته های اروپائیان در خصوص تاریخ ممالک اسلامی بوده و نویسنده آن استانلی لین پول از افراد بسیار سرشناس و مشهور مستشرقین فاضل انگلیسی می باشد که زیادتر از پنجاه جلد اثر و رساله در خصوص تاریخ و مسکوکات سلاطین اسلام نوشته است. اثر فوق با وجود صغر حجم و اختصار در عالم علم و ادب آوازه ای زیادی پیدا کرده است .آنگونه آنرا مستشرق استاد بارتولد به روسی و تاریخدان معروف ترک خلیل ادهم به ترکی هر یک با اصلاحات و اضافاتی ترجمه شده اند و اخیرا هم اکنون زنباور مستشرق آنرا پایه ی کار خود قرار داده و با مراجعه به منبع های دیگر اثر کبیر خویش یعنی نسب نامه ی راجع به تاریخ اسلام را از روی آن تالیف کرده است. برای خرید کتاب طبقات سلاطین اسلام به لینک موجود مراجعه نمایید.

کتاب طبقات سلاطین اسلام, استانلی لین پول

دانلود کتاب طبقات سلاطین اسلام