کتاب علم در بین النهرین که در سال هزار و سیصد و هشتاد و هفت چاپ شده می باشد.این اثر توسط کرُل مُس نوشته و به دست حسن سالاری ترجمه شده است.که چاپ آن بر عهده ی نشر محراب قلم بوده است.سرچشمه های علم را می بایست در قدیمی ترین تمدن‌های دنیا جست و جو نمود. خیلی از لوح‌های گلی که مردمان بین‌النهرین باستان واسه ی ثبت مشاهدات خویش به کار می گیرند همچنان هم بر جای مانده است. ما از تحقیقات این نگاشته ها پی برده ایم آن‌ها اولین مردمانی بودند که به برسی بدن انسان پرداختند و نظام اوزان و مقیاس را به کار بردند و گیاهان و جانوران را گروه بندی کردند. هم اکنون خواهند توانست محاسبه های پیچیده ریاضی را انجام دهند و با درمان‌های گیاهان مختلفی آشنا بودند. اثر علم در بین النهرین در شش فصل به پژوهش علم و میراث علمی تمدن بین النهرین باستان پرداخته است .برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب علم در بین النهرین تماس بگیرید.

علم در بین النهرین

دانلود کتاب علم در بین النهرین