کتاب امپراتوری عثمانی و سنت اسلامی که به دست نورمن ایتسکویتس نگاشته و توسط احمد توکلی ترجمه شده است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد صد و شصت و هفت صفحه می باشد.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هفتاد و هفت به انتشار رسیده و در نشر پیکان چاپ گشته است. نورمن ایتسکویتس یکی از استادان معروف دانشگاه پرینستون و نگارنده ی اثر اول به مسیر و پورسه ی توسعه امپراتوری عثمانی در طول تاریخ اشاره می نماید . عاقبت تصویری از سازمان و حال اجتماعی و زیر بنای فرهنگی آن به دست می آورد . آن زمان وضع دولت عثمانی از وقتی که در اندازه ی بیزانس اماراتی داشتند تا دوره ی تجدد این دولت در قرن هیجدهم توصیف شده است. در این اثر کوشش شده سازمان‌های اساسی دولت عثمانی برحسب خطوط مهم و مشخصه‌ای که در آن اجتماع دیده می‌ گردد ترسیم شود. افزون بر آن سازمانی که ایجاد چنان امپراتوری را امکان پذیر نمود و پیشرفت و رشد اجتماعی آن را سبب گشت معرفی می‌شود.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب امپراتوری عثمانی و سنت اسلامی تماس بگیرید.

امپراتوری عثمانی و سنت اسلامی

دانلود کتاب امپراتوری عثمانی و سنت اسلامی