کتاب تاریخ علم نوشته جورج سارتون می باشد و توسط احمد آرام ترجمه گشته است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و چهل و شش به چاپ رسیده و در انتشارات امیر کبیر چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد هفتصد و بیست و پنج صفحه است.کتاب باارزش و با اهمیت تاریخ علم نه فقط بهترین اثر در خصوص خویش می باشد بلکه خواهد توانست گفت یکی از بهترین اثرهای دنیا است. از خواندن این اثر واضح دیده خواهد شد که وسعت پهناور اطلاعات نگارنده و خواندن استقرائی او از همه ی آنچه در قرون اسبق از سه هزار سال قبل به این سمت عاقبت فعالیت عقلی و فکری اندیشمند عالم بوجود آمده مافوق تصور است.دانشمندان دنیا اعتراف نمودند که جورج سارتون معروف ترین تاریخدان علم بوده و اثر تاریخ علم ثمره دانشمندی و درایت شگفت آور اوست. برای خرید کتاب تاریخ علم به لینک موجود مراجعه نمایید.

تاریخ علم

دانلود کتاب تاریخ علم