کتاب اسطوره های آزتکی و مایایی نوشته کارل توب می باشد و توسط عباس مخبر ترجمه گشته است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هفتاد و پنج به چاپ رسیده و در انتشارات مرکز چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد صد و چهارده صفحه است.نمونه ی جمع آوری شده ی اسطوره های ملل که این اثر هم جزء آن می باشد ترجمه مجموعه اثرهای قدیم افسانه ای است که موزه بریتانیا و دانشگاه تگزاس آن را به طور مشترک چاپ نموده اند و برگرفته از اثرهایی کم حجم و پر محتوا می باشند که اساسی ترین داستان های اساطیری قبایل و قوم ها و ملل گوناگون دنیا را بازگو می نماید .اثر اسطوره های آزتکی و مایایی کاری از کارل توب جلد ششم از مجموعه اسطوره های ملل می باشد. خاستگاه و چگونگی نشو و نمای دولت و تمدن آزتک در دین آزتک به طور عمیق بازتاب پیدا کرده است. برای خرید کتاب اسطوره های آزتکی و مایایی به لینک موجود مراجعه نمایید.

اسطوره های آزتکی و مایایی

دانلود کتاب اسطوره های آزتکی و مایایی