کتاب شوالیه های معبد که به دست هارون یحیی نگاشته و توسط فاطمه شفیعی سروستانی ترجمه شده است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد صد و هشتاد و چهار صفحه می باشد.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد و شش به انتشار رسیده و در نشر هلال چاپ گشته است.خیلی از تاریخدانان فراماسونری متّفق القول بر این اعتقاد هستند که مبدأ این سازمان به جنگ‌های صلیبی بر خواهد گشت هر اندازه فراماسونری به صورت رسمی در اوایل قرن هیجدهم میلادی در انگلستان بنا شده شده ولی ریشه‌ها و مبادی آن به جنگ‌های صلیبی قرن دوازدهم بر خواهد گشت . در نقطه‌ی عطف حکایت آشنای فراماسونری قومی به اسم شوالیه‌های معبد قرار دارند.آن چیزی که مطالعه ردید متنی بود از نخستین فصل اثر شوالیه‌های معبد با نام از شوالیه‌های معبد تا مصر باستان.این کار به دست نگارنده ی مصری هارون یحیی نوشته شده است. برای خرید کتاب شوالیه های معبد به لینک موجود مراجعه نمایید.

شوالیه های معبد

دانلود کتاب شوالیه های معبد