کتاب اروپا در قرون وسطی که به دست اندرو لنگلی نگاشته و توسط معصومه زارع ترجمه شده است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد صد و سی صفحه می باشد.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد و نه به انتشار رسیده و در نشر سبزان چاپ گشته است. به طور معمول قرون وسطي را از آخر امپراتوري رم داخل قرن پنجم ميلادی تا سقوط قسطنطنيه به دست دولت عثماني و پايان امپراتوري رم شرقي يا بيزانس در سال هزار و چهارصد و پنجاه و سه میلادی در نظر گرفته اند.‌ به طور تقریبی زمان قرن پنجم تا آخر قرن پانزدهم میلادی. زمانی که خیلی از موارد دور از اندیشه و مرموز به نظر میرسد. سال هایی که در آن شوالیه ها و بانوان و پادشاهان و اسقف ها و راهبه ها و کشیشان زندگی میکردند.حتی در حال حاضر منشا شهرها و ایالت ها و مجالس و نظام های بانکداری و دانشگاه های اروپایی تمامی ریشه در قرون وسطی دارد و همچنان قسمت های بزرگی از چشم انداز ها را دژها و قلعه ها و کلیساهای کامع قرون وسطی تشکیل داده اند .برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب اروپا در قرون وسطی تماس بگیرید.

اروپا در قرون وسطی

دانلود کتاب اروپا در قرون وسطی