کتاب پیام آور گذشته ها نوشته اریک فون دانیکن می باشد و توسط م. جواد ترجمه گشته است.اثر فوق در انتشارات بیگوند چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد دویست و نود و هشت صفحه است.موجود های آسمانی وعده داده اند که به کره زمین بر گردند . در حال حاضر فردا یا پس فردا.اریک فون دانیکن در یکی از نوشته های خویش را در سال هزار و نهصد و هفتاد و چهار آنها را پیام آور گذشته های دور اسم داده بود در تازه ترین اثر خویش از سطح فکر کنونی بشر فراتر رفت و اریک آنتون پاول فون دانیکن نگارنده ی اثرات نظریات فضانوردی باستانی است. نخستین کار فون دنیکن ارابه خدایان بود که از پرفروش‌ ترین آثار خویش در آلمان و آمریکا بود و بعدها در سی و هشت کشور دیگر همچنان چاپ این اثر با استقبال بسیاری روبرو گشت. نظریات او در این اثر موجب شد تا او را پدر نظریات فضانوردی باستانی لقب بدهند. برای خرید کتاب پیام آور گذشته ها به لینک موجود مراجعه نمایید.

پیام آور گذشته ها

دانلود کتاب پیام آور گذشته ها