کتاب عجایب هفتگانه که به دست علی ذوالفقاری نگاشته و توسط گوهر اندیشه ترجمه شده است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد بیست و سه صفحه می باشد.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد و نه به انتشار رسیده و در نشر گوهر اندیشه چاپ گشته است.در طول اعصار متمادی فهرست گوناگونی از عجایب ساخته دست آدمی و شگفتی های طبیعی جمع آوری گشته است. عجایب هفتگانه دنیای باستان کهن ترین فهرست کشف گشته از سازه های ساخت بشر به حساب می رود و پایه ی اثر راهنمای مشهور یونانی ها به اسم غیبگوی بینا بود. عدد هفت در این لیست به سبب اعتقاد یونانی ها به جادویی بودن این عدد می باشد.نظریه پردازان اعتقاد دارند که نخستین هایی که فهرست عجایب دنیا باستان را تهیه کردند و هرودوت تاریخ نگار مشهور یونانی و کالیماکوس و رئیس کتابخانه اسکندریه دویست و ده الی سیصد و پنج پیش از میلاد بودند. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب عجایب هفتگانه تماس بگیرید.

عجایب هفتگانه

دانلود کتاب عجایب هفتگانه