کتاب یونان و روم که به دست فردریک کاپلستون نگاشته و توسط سید جلال الدّین مجتبوی ترجمه شده است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد ششصد و هفده صفحه می باشد.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد به انتشار رسیده و در نشر علمی و فرهنگی چاپ گشته است. قبل از پنجاه سال از نوشته شدن اثر با ارزش مسیر حکمت داخل اروپا نگاشته شادروان محمد على فروغى سپری می شود. فروغى بعد از ترجمۀ گفتار در شیوه ی دکارت متوجه شد که این رسالۀ ژرف داخل ایران درست فهمیده نمی گردند و در حقیقت صرف ترجمه و ارائۀ مجرد اندیشه ی یک دانشمند اگر مطالعه کنندگان به پیوستگى آن با آراء پیش و با سیر تطور بعدى و زمینۀ تاریخى آن آشنا نباشند و بدون فایده است. او بدرستى فهمیده بود که شناخت آراء فلسفى و فهم اندیشه های حقیقی هر فیلسوفى اول در تاریخ فلسفه امکان‌پذیر است.نگرش تاریخى به فلسفه و به طور عمومی به همه ی دستاوردهاى انسانى در قبل کمتر سابقه داشته است. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب یونان و روم تماس بگیرید.

یونان و روم

دانلود کتاب یونان و روم