کتاب شگفتی های دنیای قدیم که به دست رگ کاکس و نیل موریس نگاشته و توسط فهیمه گلفشان ترجمه شده است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد سی و سه صفحه می باشد.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هفتاد و نه به انتشار رسیده و در نشر دلهام چاپ گشته است. در طول اعصار متمادی فهرست گوناگونی از عجایب ساخته دست انسان و شگفتی های طبیعی جمع آوری گشته است. عجایب هفتگانه دنیای باستان و کهن ترین فهرست کشف گشته از سازه های ساخت بشر به حساب می آید و پایه ی اثر راهنمای مشهور یونانی ها به اسم غیبگوی بینا بود. عدد هفت در این لیست به موجب اعتقاد یونانی ها به جادویی بودن این عدد می باشد.نظریه پردازها اعتقاد دارند که نخستین فهرست عجایب دنیای باستان را تهیه نمودند و هرودوت تاریخ نگار مشهور یونانی و کالیماکوس و رئیس کتابخانه اسکندریه بودند. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب شگفتی های دنیای قدیم تماس بگیرید.

شگفتی های دنیای قدیم

دانلود کتاب شگفتی های دنیای قدیم