کتاب کلاهبرداران تاریخ نوشته سیروس گنجوی می باشد.اثر فوق در سال هزار و سیصد و شصت و هفت به چاپ رسیده و در انتشارات سیروس گنجوی چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد دویست و چهل و یک صفحه است.در جهان به ظاهر پیشرفته تمامی سالها آماری از فریب و حقه بازی و شیادی و کلاهبرداری در روزنامه ها چاپ می گردد که نشان دهنده ی تکوین یک جنبش شیطانی در قلب یک اجتماع فاقد اخلاق و ایمان بوده و گهگاه در لابلای صفحه های تاریخ با اتفاقات برخورد می نمایم که حکمرانان واسه ی انجام مقاصد خود و یا از سر هوی و هوس آشکارا به دروغ و نیرنگ متوسل گشته اند. اثر کلاهبرداران تاریخ شما را به جهانی می برد که مردم آن در تمام زمان آنگونه که بنظر می رسند نیستند. جهانی که در آن تلبیس دیگران وسیله ای واسه ی رسیدن به شهرت و برخی ثروت می شود اما تمام اینها ناپایدار است. در این جهان با شیادان و دغلبازان و نقشه کش هایی آشنا خواهیم شد که ظاهری مردم فریب و قابل اعتماد دارند. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب کلاهبرداران تاریخ تماس بگیرید.

کلاهبرداران تاریخ

دانلود کتاب کلاهبرداران تاریخ