کتاب تاریخ پیامبر اسلام که به دست محمد ابراهیم آیتی نگاشته شده است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد ششصد و دو صفحه می باشد.اثر فوق در نشر مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان چاپ گشته است.اثر تاریخ پیامبر اسلام یکی از با اعتبار ترین تاریخی می باشد که درمورد شخصیت بزرگ پیامبر اسلام نوشته شده است. اثری که شادروان محمدابراهیم آیتی و استاد فقید دانشگاه تهران نوشته است و هم چنان که زیادتر از سی سال از فوت آن عزیز سپری می شود در اختیار مسلمانان فارسى زبان به طور عمومی و اهل اندیشه و پژوهش در رشته‌هاى اسلامشناسى خصوصا قرار خواهد گرفت .نویسنده ای که اندیشمندان قول او را حجّت دانسته است و به ویژه در تاریخ یکصد سالۀ اول اسلام به صحبتهای استاد مرحوم مطهّرى او را صاحب‌نظرى کم نظیر یا حتّى بى‌نظیر مى‌شناختند.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب تاریخ پیامبر اسلام تماس بگیرید.

تاریخ پیامبر اسلام

دانلود کتاب تاریخ پیامبر اسلام