در اواسط قرن نوزده بود که در سال چهل پنج جنگ دوم جهانی که 6 سال درازا داشت بدون هیچ شرط و خواسته یی دو قدرت بزرگ یعنی ژاپن و المان به انجام رسید.

و این ترسناکترین نبرد تاریخ بشر بود که میلیونها نفر حدود 50 میلیون انسان در این جنگ گشته و چندین برابر ادم بیخانه و اواره گشتن.

پس از گدشت این جنگ فاجعه امیز دها کتاب راجع به این دوران تیره نوشته شد. که اکثر توسط رفرنسهای جهان غرب بود چون امریکا و انگلیس و ایتالیا و اندکی نیز از رفرنسهای روس

و در این کتاب حاضر یعنی جنگ نا شناخته اولین کتاب معتبری است که از دیدگاه المانی ها موضوع را مطرح می نماید و یک گزارش متفاوت با دیگر کتاب قبلی دردسترس قرار میدهد.

نویسنده کتاب جنگ ناشناخته یک افسر مشهور جنگ جهانی دوم بود که طی دوران جنگ رفتارهای منحصربفردی داشته و طی عملیاتی چون دزدیدن فرزند دریا سالار هورتی یا نجات جان موسولینی و یا نفود در لشکر متفقین به شهرت چشمگیر مخوفترین شخص اروپا نام گرفت. در این کتاب ما از خاطرات و نطرات و فکتهای او استفاده خواهیم نمود.خرید کتاب جنگ نا شناخته اینجا کلیک نمایید و برای دانلود به ادامه مراجعه نمایید.

 

 

 

دانلود کتاب جنگ ناشناخته : روایت آلمانی از جنگ جهانی دوم