کتاب تاریخ جامع ادیان که در سال هزار و سیصد و پنجاه و چهار چاپ شده می باشد.این اثر توسط جان بی ناس نوشته شده است.که انتشارات آن فرانکلین می باشد.که دارای تعداد پانصد و هفتاد و سه صفحه می باشد.و با جلد شومیز منتشر شده است. از فوت ترجمه کننده بیشتر از سی سال گذشته است و کتاب در مالکیت عامیانه است.درمورد ادیان خاور دور می باشد که بحث و صحبت آن مختص به دینهای چینیان مثل مذهب تائو و کنفوسیوس و شینتو بوده است.دین های اولیه و گذشته نگارنده دراین قسمت مکان و جای دین در زمانه های قبل از تاریخ وفرهنگهای نخست و همچنین دین های قومهای پیشین را مورد تحقیق قرار داده است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب تاریخ جامع ادیان تماس بگیرید

دانلود کتاب تاریخ جامع ادیان