کتاب پیرامون اسارت بشری که در سال هزار و سیصد و شصت و نه چاپ شده می باشد.این اثر توسط ویلیام سامرست موآم نوشته شده است.که انتشارات آن مترجم می باشد.که دارای تعداد هزار و صد و نه صفحه می باشد.و با جلد شومیز منتشر شده است. ماجراهای مهم زندگی او بعد از انجام دادن او به سرنوشت در لندن واسه ی کار و ادامه یادگیری و آشنا شدن او با یک پیشخدمت شروع شده است.پسرکی که در یک خانواده به دست انگلیسیمتولد شده است با فوت پدر پزشکش در کنار مادر بیمارش سرنوشت گذرانده است. این پسر که شامل معلولیتی مادر زادی در پای خود است بعد از فوت مادر به عمویش واگذار خواهند شد. عموی پسرک کشیشی تعصب دار و سختگیر می باشد و در خانه او پسرک کوچک و معلول موجب یادگیری علم عاری از عاطفه او رشد نموده است و به مدرسه خواهند شد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب پیرامون اسارت بشری تماس بگیرید

دانلود کتاب پیرامون اسارت بشری