کتاب تاریخ تحولات اجتماعی که در سال دو هزار و پانصد و سی و هفت چاپ شده می باشد.این اثر توسط مرتضی راوندی نوشته شده است.که انتشارات آن سهامی کتابهای جیبی می باشد.که دارای تعداد هفتصد و سی و نه صفحه می باشد.و با جلد شومیز منتشر شده است.کتاب با زبانی بسیار ساده نوشته شده است و واسه ی تمام مردم و با هر درجه علم و دانش از تاریخ مورد استفاده می باشد. تاریخ تحولات اجتماعی از دیگر نوشته های مرتضی راوندی می باشد که با یک دید علمی و تاریخ اجتماعی غرب را از زمان تمدن یونان و روم و قرون وسطی تا زمان اواخر قرون وسطی و رنسانس و انقلاب فرانسه و انقلاب اکتبر و تا ظاهر شدن نازیسم در حیطه ی خواندن انجام شده است و هم چنان به سیر تحولات اجتماعی داخل ایران از دوره های کهن تا عصر وجود داشته پرداخته است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب تاریخ تحولات اجتماعی تماس بگیرید

دانلود کتاب تاریخ تحولات اجتماعی