کتاب گزارش کار ملیت ها از ایران در دوره افشار که توسط هیات کاتولیک نوشته شده است.که با ترجمه ی معصومه ارباب به انجام رسیده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. این انجمن در سال هزار و پانصد و شصت و دو میلادی به تاسیس رسیده است. کارملیتها در منطقه های گوناگون از جمله ایران و میان النهرین به انجام کار تبشیری انجام داده اند. کتاب گزارش کار ملیت ها از ایران در دوره افشار انجمن مذهبی کارملیتهای پا برهنه یکی از انجمنهای به هم متصل به کلیسای کاتولیک در رم می باشد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب گزارش کار ملیت ها از ایران در دوره افشار تماس بگیرید

دانلود کتاب گزارش کار ملیت ها از ایران در دوره افشار