کتاب تاریخ مختصر ادیان که توسط فلیسین شاله نوشته شده است.که با ترجمه ی منوچهر خدایارمحبی به انجام رسیده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. این اثر در سال هزار و نهصد و چهل و هفت در پاریس به انتشار رسیده است که با اثر فوق تفاوت بسیار داشته است. مترجم این نوشته دکتر منوچهر خدایار محبی بعد از گذشت بیست سال از ترجمه نخستین بار دیگر آن را در سال هزار و سیصد و چهل و شش منتشر شده است. مترجم با دقت بسیار به اطلاعات نو که درمورد تاریخ دین ها به دست آورده است فصل های کتاب را تکمیل نموده و متن شاله را از فرانسه و ادیان دیگر را از انگلیسی و زبانهای دیگر ترجمه و در پاورقی گفته است. شاله به دور جهان سفر نمود و وقتی را در آسیای شرقی زندگی کرده است و با مراسم و آدابهای مذهبی همه ی ادیان از نزدیک آشنا شده است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب تاریخ مختصر ادیان تماس بگیرید

دانلود کتاب تاریخ مختصر ادیان