کتاب جنگ قره باغ که توسط ضیائالدین سلطان اوف نوشته شده است.که با ترجمه ی صمد سرداری نیا به انجام رسیده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. که از سال هزار و نهصد و هشتاد و هشت میان ارامنه و مسلمانان آذری در آن سرزمین شروع خواهد شد.و موجب به اشغال زیادتر از بیست درصد از قلمرو و جمهوری آذربایجان به دست جمهوری ارمنستان شده است. نویسنده با اشاره به شیوه ی شروع و چطور بودن شکل‌گیری این حادثه به موجبات علل این ادعاها را تحقیق نموده است. همچنان موقعیت طبیعی و سیاسی و اجتماعی سرزمین قره‌باغ را بازگو نموده است. این رویدادها در سیزده فوریه‌ی سال هزار و نهصد و هشتاد و هشت میلادی با تظاهرات ارمنیان خان‌کندی با این ادعا آغاز شده است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب جنگ قره باغ تماس بگیرید

دانلود کتاب جنگ قره باغ