کتاب دم سگ جنبان که توسط جفری مک کی نوشته شده است.که با ترجمه ی آرش حسینیان به انجام رسیده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. دم سگ جنبان میان زیاد شدن جمعیت آدمی و زوال گونه‌گونی ارتباط خیلی نزدیکی وجود داشته است. به زبان ساده هرچه در جایی آدمهایی زیادی وجود داشته است و حیوانات و گیاهان وحشی به عقب‌تر رانده شده است. در طول سالها همانگونه که جمعیت‌مان بسیار زیاد شده است .دیگر گونه‌ها یا می بایست خود را با سرنوشت در قلمروهای محاصره‌شده‌ی کمتر سازگار داشته اند. یا به ناگزیر به سمت و جهت منتقرض شده می باشد. هم اکنون هم اکنون جمعیت‌ آدم در حال زیادشدن است و با احتساب آمار مرگ‌ومیر روزانه بیش از دویست هزار نفر به جمعیت دنیا اضافه شده است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب دم سگ جنبان تماس بگیرید

دانلود کتاب دم سگ جنبان