کتاب تاریخی نبرد من که توسط آدولف هیتلر نوشته شده است.که با ترجمه ی فرشته اکبرپور به انجام رسیده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. او بعد از زندانی شدن به دلیل شرکت در کودتای نافرجام در سال هزار و نهصد و بیست و سه با رواج دادن ایده‌های ناسیونالیستی و ضد کمونیستی و یهودستیزی و ایراد صحبت های بسیار پرشور حامیانی در تمامی کشور آلمان به دست آورد. این اثر به عنوان یک سرباز قدیمی نشان‌دار جنگ جهانی اول در سال هزار و نهصد و بیست میلادی به حزب نازی رفت و متصل شد.و در سال هزار و نهصد و بیست و یک به ریاست در آن جا رسید.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب تاریخی نبرد من تماس بگیرید

دانلود کتاب تاریخی نبرد من