کتاب عشق نوازی های مولانا که به دست جلال ستاری نوشته شده است.عشق او از ایمان راسخش به سزاواری و شایستگی مردان در نیل به رتبه ی خلیفگی و خدانمایی آب می نوشد و تنها آنان را که درّ و گوهر اسرار حق در درونشان به جوش آمده مظهر راستین آدمی کامل می دانسته است.قصد از نوشتن این اثر نه توضیح احوالات و تفکرات مولانا و بلکه فقط طرح و شرح خصیصه ای معین در طریقت عشق مولانا می باشد. مولانا پروردگار را پرستشی عاشقانه می نماید و در این مسیر محتاج چنگ زدن در دامن شیخی می باشد که خلیفه و مظهر حق و محرم عالم عرفان و همدم عارفان عالم می باشد و حق در آینه ی تصویر او مشاهده می کند.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب عشق نوازی های مولانا تماس بگیرید

دانلود کتاب عشق نوازی های مولانا