کتاب ناظر و منظور که به دست وحشی بافقی نوشته شده است.زمان سرنوشت او با پادشاهی شاه تهماسب صفوی و شاه اسماعیل دوم و شاه محمد خدابنده یکی بود. او درس مقدماتی خود را در جایی که متولد شده است گذراند. وحشی در دورلن جوانی خویش به یزد سفر کرد و از اندیشمندان و سخنگویان آن شهر کسب فیض نمود و بعد از چند سال به کاشان عزیمت رفت و شغل مکتب‌داری را انتخاب کرد. او بعد از روزگاری ماندن در کاشان و سفر به بندر هرمز و هندوستان رفت و در وسط عمر به یزد برگشت و تا آخر عمر سال نهصد و نود و نه هجری قمری در این شهر زندگی نمود .

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب ناظر و منظور تماس بگیرید

دانلود کتاب ناظر و منظور