کتاب موش و گربه که به دست عبید زاکانی نوشته شده است.مترجم این اثر مسعود خیام و ترجمه شعر با مسعود فرزاد و ترجمه مقدمه با مسعود خیام است. ترجمه قصه ی این کار مانی پرچمبه است. شهلا دانشمند صد و بیست و پنج صفحه می باشد. وقتی که نشر آن ابتکار نو است.موش و گربه واسه ی کودکان را خواست شادمانه اندیشیدم کاری شیرین و ساده است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب موش و گربه تماس بگیرید

دانلود کتاب موش و گربه