کتاب دیوان جامع غبار همدانی که به دست سید حسین رضوی نوشته شده است.غبار سالهایی در شیوه ی عرفان گام گذاشت و به مسیر و سلوک در این راه و مسیر عمر صرف کرد. دیوان شعر غبار با آنکه بیشتر از هزار بیت نمی باشد ولی مکرر در همدان و اصفهان و تهران طبع و منتشر شده است. او داخل همدان از دنیا رفت و پیکر او به قم انتقال پیدا کرده در صحن حضرت معصومه س به خاک سپره شد. طبق فقط نوشته ی به جای مانده از او دیوان اشعار و غبار عارفی سختی بسیار کشیده و سوخته در عشق می باشد. آیت‌الله شیخ محمد جواد انصاری همدانی درمورد او بسیار گفته‌ است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب دیوان جامع غبار همدانی تماس بگیرید

دانلود کتاب دیوان جامع غبار همدانی